9. 12. 2014

Prieskum Romano Kher – Rómsky dom

Prieskum Romano Kher – 
Rómsky dom

Médiá prezentujú Rómov stereotypne a často anonymne. Tvrdí to občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom na základe analýzy 899 novinárskych príspevkov, uverejnených či odvysielaných v slovenských médiách v mesiacoch júl až november tohto roku.
"Aj na základe prezentácií v médiách väčšina majoritného obyvateľstva zastáva názor, že Róm je bez vzdelania, chudobný, má veľa detí, je odkázaný na pomoc štátu a zákon porušuje oveľa častejšie ako príslušník väčšinovej spoločnosti," uviedla štatutárna zástupkyňa OZ Rómsky dom Agnes Horváthová. Skonštatovala, že konzervovať predsudky a stereotypy pomáha najmä bulvár. Podľa Horváthovej ide napríklad o zvýrazňovanie etnicity, vyčleňovanie Rómov ako samostatnej skupiny a nie súčasti slovenskej spoločnosti.
Medzi analyzovanými príspevkami identifikovalo OZ Rómsky dom až sto prípadov, keď boli použité stereotypy a predsudky. "V rámci týchto prípadov sú Rómovia najčastejšie predstavení ako kriminálne živly, nasledujú stereotypy o zneužívaní sociálnych dávok či ničení obydlí a živote v nevyhovujúcich podmienkach, "informovala Horváthová.
Poukázala aj na to, že zatiaľ, čo až 13 percent príspevkov o Rómoch sa týka kriminality, téme úspešných projektov sociálnej inklúzie Rómov či obhajobe Rómov sa venovalo iba 12 percent príspevkov.
Horváthová ďalej upozornila, že hoci podľa aktuálneho Atlasu rómskych komunít žije viac ako 46 percent rómskeho obyvateľstva medzi majoritným obyvateľstvom, integrovaným Rómom sa venovali iba dve percentá príspevkov. „Väčšiu pozornosť mali Rómovia v segregovaných osadách (20 percent príspevkov) a oddelených štvrtiach miest (9 percent príspevkov)," spresnila Horváthová.
Aktivistka rovnako skritizovala, že až v 39 percentách prípadov nedostali Rómovia priestor na vyjadrenie. Skonštatovala tiež, že médiá v príspevkoch o Rómoch dostatočne nevyužívajú možnosti osloviť odborníkov z vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií či predstaviteľov samospráv.
Za potešujúce však označuje skutočnosť, že iba v štyroch percentách prípadov podnecovali uverejnené príspevky nenávisť na základe etnického pôvodu.
Analýzu uskutočnilo OZ Rómsky dom s agentúrou NEWTON od 1. júla do 30. novembra. Vzorku médií tvorili denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas a Plus jeden deň, webové portály aktuálne.sk, pluska.sk a topky.sk a televízne spravodajstvá TV Markíza, JOJ, TA3 a Jednotky RTVS.

Copyright © TASR 2014