17. 2. 2015

Cena Fra Angelico

Cena Fra Angelico

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) dnes udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Cenu Fra Angelico si za prítomnosti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života tento rok prevzalo deväť osobností a jeden spevácky zbor.
V oblasti slovesného umenia si cenu prevzal dokumentarista Kristián Bezák, filmár a súčasný predseda Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii sú pedagóg, režisér a scenárista Ján Oparty, dramaturgička, scenáristka a režisérka Helena Slavíková-Rabarová.
Za prínos v oblasti výtvarného umenia rada udelila cenu historičke umenia, pamiatkarke a generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Kataríne Kosovej. Ďalšou laureátkou je historička umenia Alena Piatrová. Tretím oceneným v tejto kategórii je akademický sochár Juraj Gavula.
V oblasti hudobného umenia si ocenenie prevzal hudobný skladateľ Jozef Halmo. Vyznamenanie dostal aj univerzitný spevácky zbor Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením dirigentky Janky Bednárikovej. Oceneným v tejto kategórii je i fagotista a hudobný pedagóg Bartolomej Buráš.
Cena Fra Angelico je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany katolíckej cirkvi. Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje od roku 2002 popredným slovenským umelcom, vedcom a teoretikom, ktorí vo svojej tvorbe, práci, ale aj v živote vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy.

Copyright © TASR 2015