16. 2. 2015

Valent živí vtáčence

Valent živí vtáčence
 

Jednotka lepšie.
Dvojka horšie. 
Spolu horšie - 12.10 % .

Markíza  horšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  rovnako.
Spolu  rovnako,  tesne nad tridsať  - 30.20%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU rovnako.
SENZI rovnako
RIK rovnako- nikto
Spolu lepšie- 22.30%
TA 3 lepšie. 

Jednotka - 10.30 % ;
Dvojka - 1,80 % ;
Markíza - 22.30 % ;
TV DOMA - 4.40 % ;
DAJTO- 3.50%
TV JOJ – 16.40 % ;
JOJ PLUS- 3.70 % ;
WAU -1.70 %;
SENZI- 0.50 %
RIK -0,0%
TA 3 - 2.00 %