21. 9. 2016

RTVS vyhlasuje ponuku na programové formáty

RTVS vyhlasuje ponuku
na programové formáty

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh námetov na pôvodnú televíznu tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 138/2012/M) na roky 2013 – 2017 a podľa  Zákona o vysielaní  a  retransmisii č. 308/2000, § 3 písmeno k.

Ponuka na programový formát – motoristická relácia     Ponuka na programový formát – poľovnícka relácia       Ponuka na programový formát – relácia o rybárstve