19. 9. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 19. 10. 2016


2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava


3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 21. 11. 2016Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

Bratislava - Dúbravka

91,7

50

Košice

88,6

500

Lendak

92,9

200

Nitra

93,6

50

Nitra

104,1

100

Poprad

90,3

200

Poprad

91,7

500

Spišská Nová Ves

101,9

50

Trnava

97,6

100

Trnava

103,9

100

Žilina

88,2

500

Žilina

101,0

200