2. 10. 2006

Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý.

Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý.

39. týždeň /25.09.2006 - 1.10.2006/

Markíza – 36,5 %

Jednotka - 18,2 %

Dvojka- 4,7 %

TV JOJ – 15,6 %

TA 3 - 1,6 %

Zdroj: PMT/TNS SK