4. 10. 2006

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS

BSP Lawyer Partners uvažuje o skončení spolupráce so Slovenským rozhlasom pri vymáhaní koncesií. Dôvodom je nečinnosť vedenia SRo, o čom spoločnosť rozhlas informuje v liste, ktorý mu dnes poslala. Vyplýva to z vyhlásenia BSP LP. "Hoci si vedenie rozhlasu uvedomuje, že ak sa problém neplatičov nebude riešiť teraz, dlhy budú narastať a stav sa ešte zhorší, nepodniklo žiadne kroky na zabezpečenie komplexného riešenia tohto problému," tvrdí vo vyhlásení Daniel Paľko, predseda predstavenstva BSP PL. Podľa neho, situáciu s neplatičmi koncesií možno prirovnať k tzv. čiernym pasažierom v mestskej doprave. "Keď nezaplatíte pokutu, ohlási sa vám exekútor a peniaze pre dopravný podnik vymôže. My chceme v podstate podobným spôsobom vymôcť peniaze pre rozhlas a pri väčšej ochote vedenia SRo by sa to určite aj podarilo," uviedol Paľko. Ak sa nečinnosť SRo voči problému neplatičov v krátkom čase nezmení, pristúpi BSP LP podľa zmluvy, ktorú navrhuje, k jednej z dvoch alternatív. Podľa prvej všetky súdne spory po dohode presunie na SRo, aby ich riešil sám a od rozhlasu bude žiadať vyplatenie svojich nákladov, ktoré preukáže auditom. Druhá možnosť je, že BSP LP svoju divíziu, ktorá sa zaoberá vymáhaním dlhov od neplatičov koncesií, predá externej právnickej skupine a tá sa sama rozhodne ako bude ďalej postupovať. BSP LP tvrdí, že doteraz získala pre rozhlas od neplatičov viac ako 70 miliónov korún. Peniaze vypláca postupne podľa splátkového kalendára. Spoločnosť podala doteraz vyše 70-tisíc žalôb. Doterajšie žaloby sú len za istiny, čiže konkrétne dlžné čiastky a nie za poplatky z omeškania, hovorí sa vo vyhlásení spoločnosti. Verejnoprávny rozhlas zatiaľ od BSP LP list o návrhu na ukončenie vzájomnej spolupráce nedostal. Na doterajších rokovaniach sa hovorilo len o návrhoch, ktoré sú pre rozhlas neprijateľné. Preto bude vedenie SRo o téme hovoriť na štvrtkovej Rozhlasovej rade. Rade predložilo informáciu o možnostiach ukončenia zmluvy a bude sa riadiť jej uznesením. Podľa rozhlasu predseda predstavenstva BSP LP Daniel Paľko, "nemusí byť informovaný o všetkých krokoch SRo a rozhlas nie je povinný konzultovať s ním takéto kroky". SRo podľa hovorkyne už urobil niekoľko právnych a legislatívnych krokov ku komplexnému riešeniu tejto problematiky. Rozhlas tvrdí, že "existujú iné možnosti ako riešiť existujúci zmluvný vzťah medzi SRo a BSP LP". BSP LP poukázala do dnes na účet SRo 13 miliónov korún. Niektorí koncesionári zaplatili priamo na účet rozhlasu k dnešnému dňu päť miliónov korún.