3. 10. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas chcú užšie spolupracovať pri tvorbe legislatívy a svojho programu. Na prehĺbení spolupráce sa dnes dohodli zástupcovia verejnoprávnych médií - generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková a štatutárny zástupca generálneho riaditeľa SRo Branislav Zahradník. Zemková a Zahradník podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci. Zo zmluvy okrem iného vyplýva, že STV a SRo budú spolupracovať na pripravovanej zmene zákona o koncesionárskych poplatkoch. Súčasný systém výberu koncesionárskych poplatkov totiž považujú obe médiá za neefektívny. SRo a STV by tiež mali intenzívnejšie kooperovať v spravodajstve, na príprave vysielania pre národnostné a etnické menšiny a v ďalších oblastiach, dodala hovorkyňa SRo.