5. 10. 2006

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas vyhlásil výsledky 36. ročníka autorskej anonymnej súťaže na pôvodnú rozhlasovú hru pre dospelých 2006. Porota sa rozhodla neudeliť prvú cenu, pretože ani jeden zo súťažných textov nenaplnil z formálnych i obsahových aspektov všetky kritériá kladené na víťaznú hru v súťaži. Druhú cenu získala Michaela Materáková za text hry Hľadá sa hrdina a Marek Godovič za text hry Spisovatelia do rodín!. Elena Antalová sa za text hry Sťahovák umiestnila tretia. Prémiu autorovi do 35 rokov udelila porota Martinovi Hviščovi za text hry Rádio 3. Porota pracovala pod vedením Osvalda Zahradníka, jej členmi boli Zora Jaurová, Vanda Feriancová, Karol Horváth a Martin Kákoš. Posúdila 66 textov, ktoré autori do súťaže zaslali.