5. 10. 2006

Vyrábajú novú Betu ?

Vyrábajú novú Betu ?
Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu Miloslava Zemková by mala ukončiť zmluvu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners . Odporučila to dnes vedeniu SRo Rozhlasová rada. Zmluvu s BSP LP o vymáhaní nedoplatkov na koncesionárskych poplatkoch môže vedenie rozhlasu ukončiť dvoma spôsobmi - dohodnúť sa s BSP LP na odstúpení od zmluvy a prevziať na seba súdne spory s koncesionármi o nezaplatené koncesie, alebo sa súdne domáhať neplatnosti zmluvy. Pre Zemkovú je prijateľnejším prvý variant. "Okamžite vstúpim do kontaktu s okresnou prokuratúrou a doručím jej aj záznam z rokovania", o ktorý prokuratúra žiadala, uviedla pre médiá. Vedenie SRo spolupracuje s prokuratúrou od konca apríla. Má podozrenie, že bývalé vedenie rozhlasu podpisom zmluvy s BSP LP minimálne obišlo, možno aj porušilo zákon. "Súčasne vyvolám urýchlené rokovanie so zástupcami BSP LP o takom ukončení zmluvného vzťahu, ktoré bude mať najmenší dopad pre SRo, na rozpočet SRo," konštatovala. Pre rozhlas je podľa Zemkovej prijateľné odstúpenie od zmluvy s tým, že by od BSP LP prevzal súdne spory, za čo BSP LP požaduje od SRo 97 miliónov korún. Túto sumu môže rozhlas zaplatiť spoločnosti len postupne, tak, že z prebiehajúcich súdnych sporov odvedie získané nezaplatené koncesie na svoj účet a advokátske poplatky pre BSP LP. "To je jediné možné riešenie urýchleného ukončenia toho zmluvného vzťahu, ale musí s ním súhlasiť druhá strana, čiže spoločnosť BSP LP," povedala Zemková. SRo by agendu už podaných žalôb na súde zvládol, tvrdí tiež šéfka SRo, podľa ktorej by na to stačili dve interné právničky, ktoré by rozhlas musel prijať. Na rozdiel od 97 miliónov korún za odstúpenie od zmluvy s BSP LP, by jej vypovedanie stálo rozhlas 200 miliónov korún. Ak sa podľa Zemkovej SRo s BSP LP nedohodne, stále môže podať žalobu na neplatnosť zmluvy. Vzhľadom na to, že súd o platnosť zmluvy môže trvať aj niekoľko rokov, považuje Zemková tento variant za horší. Poukazuje pritom na fakt, že pre koncesionárov zažalovaných za nezaplatenie koncesií by to mohlo znamenať aj niekoľko rokov čakania v existenčnej neistote, až do rozhodnutia súdu. Zároveň by to bolo pre SRo tak veľké riziko, aké je napríklad pre STV spor so štúdiom Beta, tvrdí Zemková. Ak by SRo podľa Zemkovej prevzal súdne spory s neplatičmi koncesií, nebude vymáhať poplatky z omeškania. Môže sa však stať, že "zajtra bude riaditeľom SRo dakto iný a bude ich môcť vymáhať." Preto je podľa nej dôležité, aby túto vec začal riešiť aj parlament a zákonom premlčal poplatky z omeškania. Zmluvu s BSP LP uzavrel ešte bývalý riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Ak by sa zmluva medzi SRo a BSP LP naplnila a BSP LP by vymohol všetky dlžné koncesie, na ktoré sa zmluva vzťahuje, SRo by získal nominálnu hodnotu 104 miliónov korún. BSP LP by mala príjem z novácií, advokátske poplatky a príjem zo sankcií, čo SRo spolu odhaduje na približne 9 miliárd korún. Vymáhanie dlžných koncesií na súdoch podľa zmluvy medzi SRo a BSP LP sa týka 74 tisíc koncesionárov.