3. 10. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes udelila Slovenskej televízii a aj súkromným televíziám Markíza a JOJ spolu päť sankcií. Televízie licenčná rada upozorňuje na porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. STV musí navyše odvysielať oznam o porušení zákona a to za nedodržanie pravidla názorovej plurality v reportáži Čakanie na záchranu, ktorá bola 25. a 26. februára súčasťou programu Reportéri. STV rada opäť upozornila na porušenie zákona prerušovaním programu Slovensko hľadá Superstar II., v tomto prípade odvysielaného 11. februára. Markíza podľa RVR porušila kritériá objektívnosti spravodajstva v Televíznych novinách z 12. januára. Rada tiež dvakrát upozornila na porušenie zákona TV JOJ a v jednom prípade jej aj udelila pokutu. JOJ podľa licenčnej rady porušila zákon tým, že neposkytla záznam z vysielania z 25., 27. a 28. mája. Za nesprávne označenie prístupnosti logom s vekom v bloku upútavok Filmový marec vysielanom 25. a 26. februára televízia dostala od RVR pokutu 20 tisíc korún. Licenčná rada začala šesť správnych konaní voči spoločnosti MAC TV s.r.o. - prevádzkovateľovi vysielania TV JOJ pre možné porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. Dôvodom je, že neposkytla záznamy z vysielania programov Nikdy nehovor nikdy z 3. júla, Mravnostné oddelenie z 10. júla a programu Šport z 20. augusta. RVR tiež preverí možné porušenie zákona televíziou JOJ opakovaným použitím záznamu určeného na potreby krátkeho spravodajstva v programe Šport zo 7., 14. a 17. júla. Rada tiež začala správne konanie voči Markíze za možné porušenie zákonnej ochrany maloletých nesprávnym označením programov logom o ich vekovej prístupnosti v programe Bulšit z 18. júla.