3. 10. 2006

Hruštička húževnatá

Hruštička húževnatá
Reklama, telenákup či oznam o sponzorstve programu by už nemali byť hlučnejšie než ostatné programy. Vysielateľ by mal byť podľa návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý pripravila poslankyňa Zdenka Kramplová (ĽS-HZDS), povinný zabezpečiť, aby sa nezvyšovala intenzita zvuku počas vysielania reklamy, telenákupu či sponzorovaných programov a neobťažovala tak diváka. Kramplová pripúšťa, že v súčasnosti už existujú televízne prijímače, ktoré tento problém dokážu riešiť samé, "avšak väčšina slovenských domácností si z finančného hľadiska nákup takejto techniky dovoliť nemôže". Novelou by sa mal parlament zaoberať v prvom čítaní na októbrovej schôdzi.