4. 10. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Nový hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Jozef Kováčik chce nadviazať na všetko pozitívne, čo sa doteraz podarilo vybudovať aj jeho predchodcovi Mariánovi Gavendovi. Ako uviedol Kováčik , Gavendovou zásluhou je katolícka cirkev na Slovensku vnímaná v mediálnom svete ako dôležitý a nenahraditeľný prvok našej spoločnosti. Kováčika zvolili katolícki biskupi do funkcie v utorok. Kováčik absolvoval Pápežskú univerzitu Santa Croce v Ríme. V roku 1997 bol v Trnave vysvätený za kňaza. V Ríme na Univerzite Santa Croce pokračoval v štúdiu na Fakulte Sociálnej inštitucionálnejkomunikácie. Štúdium ukončil v roku 2000. Počas pobytu v Ríme pôsobil ako externý spolupracovník Slovenskej sekcie Vatikánskeho rádia. Po návrate na Slovensko pracoval 5 rokov externe ako moderátor a spolupracovník v STV, neskôr pre Slovenský rozhlas a Katolícke noviny. V roku 2004 bol vymenovaný za riaditeľa Tlačovej kancelárie KBS a v roku 2006 za riaditeľa TV LUX. Je členom Slovenského syndikátu novinárov.