4. 10. 2006

Chcete živiť rozhlas ? Choďte do Washingtonu !

Chcete živiť rozhlas ? Choďte do Washingtonu !
Vedenie Slovenského rozhlasu chce do konca roka zrušiť interné posty všetkých šiestich stálych zahraničných spravodajcov SRo. Nejde teda len o rušenie troch interných postov SRo v Prahe, Budapešti a v Berlíne, ako o tom koncom septembra Rozhlasovú radu informoval programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj. Namiesto interných spravodajcov by rozhlas mal získavať externe spravodajstvo aj z Bruselu, Moskvy a z Washingtonu. Rozhlas rokuje s niektorými internými zahraničnými spravodajcami a ponúka im dve alternatívy - vrátiť sa do Bratislavy, do redakcie zahraničného spravodajstva SRo a ostať v internom pracovnom pomere alebo vystúpiť z interného pracovného pomeru, ostať bývať v krajine, kde pôsobia a stať sa akreditovanými spolupracovníkmi SRo. "Nechceme sa zbaviť profesionálov," konštatovala Sámelová a dodala, že rozhlas si ale nemôže vo svojej súčasnej zadlženosti dovoliť interné posty v zahraničí. Jeden post pritom stojí priemerne 2,5 milióna korún, z čoho veľká časť sú poplatky za ich byt, dopravu. Machaj tvrdí ,že príčinou znižovania výdavkov na zahraničné spravodajstvo je snaha vedenia SRo pripraviť na budúci rok vyrovnaný rozpočet. Rozhodnutie o prechode všetkých stálych zahraničných spravodajcov do externého prostredia padlo podľa Machaja minulý týždeň. Rozhlas počíta aj s rozšírením spravodajstva zo zahraničia na iné krajiny, prinášať by ho však mali externí spolupracovníci. "Od 1. januára zahraničné spravodajstvo určite nezanikne, len bude riešené inou formou," dodal Machaj. Zo šiestich interných vyslaných redaktorov SRo v zahraničí je Oľga Baková vo Washingtone a informuje o dianí v Spojených štátoch amerických. Róbert Sermek pôsobí v Bruseli a sleduje dianie v orgánoch Európskej únie, v Európskom parlamente a tiež v Belgicku a vo Francúzsku. Moskovská spravodajkyňa Mária Mikušová prináša informácie o Rusku, Ukrajine a o štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. V Berlíne je Alexander Kurtanský, budapeštiansky spravodajca Gregor Martin Papucsek informuje o udalostiach v Maďarsku a Chorvátsku a Ján Šmihula je v Prahe. Každý zo spravodajcov pripraví mesačne do 100 rôznorodých spravodajských a publicistických materiálov. Rozhlasová rada by sa mala téme venovať na rokovaní, ktoré bude koncom októbra. Predseda rady Vladimír Talian tvrdí , že minimálne na kľúčových postoch v Moskve, Bruseli a Washingtone by sa nemalo stať, že spravodajcovia odídu z postov bez okamžitej náhrady. Vo štvrtok by rada podľa Taliana nemala o spravodajcoch rokovať, venovať by sa mala vymáhaniu nezaplatených koncesií cez BSP LP, rozšíreniu činnosti Media s.r.o. a ďalším témam.