7. 10. 2006

Hessenská filmová cena

Hessenská filmová cena
Novinka nemeckého režiséra slovenského pôvodu Martina Repku Let bocianov podľa pôvodného scenára Eugena Gindla, ktorá sa z veľkej časti nakrúcala v slovenských exteriéroch, získala Hessenskú filmovú cenu pre najlepší scenár dotovanú sumou 7500 eur.Hlavnú dejovú líniu snímky tvorí príbeh Vandy, ktorá hľadá svoju úlohu v spoločnosti. Tá však od nej priveľa očakáva a pod tlakom sa jej nedarí konfrontovať sa s problémami. Do hlavných úloh Repka obsadil nemeckú herečku Katharinu Lorenz, ďalej Floriana Stettera, Radka Brzobohatého, Lukáša Latináka, Zuzanu Maurery a Karola Csina."Vybral som sa na Slovensko hľadať svoje korene. Vo filme sa zaoberám identitou človeka. Pretože aj na Slovensku sa zabúda na vlastnú identitu. Čiže snímka je aj o tom, čo tu vymiera, ale na čo nesmieme zabúdať," povedal Martin Repka s tým, že ak si človek odreže svoje korene, stane sa len konzumentom, ktorý nebude šťastný. "Je to film dôležitý pre celú Európu, pretože rieši problém východnej a západnej Európy a premostenie týchto dvoch častí," vysvetlil spoluscenárista projektu ešte pred realizáciou projektu.Absolvent štúdia réžie na bratislavskej VŠMU začal s nakrúcaním snímky 18. augusta v Ružomberku so 60-členným medzinárodným štábom. Pre pokračovanie si zvolil Slovenský raj, Spiš i Frankfurt nad Mohanom.Hessenskú filmovú cenu pre najlepší hraný film dotovanú sumou 20.000 eur získala snímka Ulricha Köhlera Montag kommen die Fenster (V pondelok prídu okná).Cenu určenú pre najlepší dokument udelili filmu Full Meta Village rodáčky z Kórejskej republiky Sung-Hyung Cho.Čestnú nedotovanú cenu udelia dnes v rámci galavečera vo frankfurtskej opere herečke Vere Tschechowej.Už skôr preniklo na verejnosť, že Cenu za najlepšiu filmovú adaptáciu literárnej predlohy, ktorú venuje Frankfurtský knižný veľtrh, si dnes osobne prevezme kanadský filmár Atom Egoyan.