2. 10. 2006

Rada STV NEWS

Rada STV NEWS
Jediným z členov Rady Slovenskej televízie , ktorý môže viesť rokovania rady venované voľbe generálneho riaditeľa STV, je v súčasnosti 2. podpredseda rady Ladislav Straka. Dôvodom tohto stavu je, že 1. podpredsedníčka rady Lucia Jurgová dnes oznámila svoju rezignáciu na funkciu. Predseda Rady STV Miroslav Kollár ako jeden z 26 kandidátov na šéfa STV sa podľa rokovacieho poriadku Rady STV na zasadnutiach rady venovaných voľbe zúčastňovať nemôže. Strakovi však jeho podpredsednícky mandát vyprší 12. októbra. Situácia by sa podľa neho mala vyriešiť na budúci týždeň, na piatkovom zasadnutí, ktoré zvolal predseda rady Miroslav Kollár. Členovia rady by tak mali zvoliť prvého aj druhého podpredsedu len deň pred začatím vypočutia kandidátov na šéfa STV. Straka sa k abdikácii Jurgovej na podpredsednícky post nevyjadril. Ako dodal, ak ho väčšina členov rady opäť navrhne za podpredsedu, nebude proti a bude kandidovať. Lucia Jurgová svoju abdikáciu odôvodnila tým, že rada svojimi rozhodnutiami v prebiehajúcej voľbe generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie porušila pravidlá voľby upravené v rokovacom poriadku rady. "Rada STV svojimi doterajšími rozhodnutiami podľa môjho názoru neprejavila k tak zásadnej veci, akou je voľba generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, takú mieru zodpovedného a kvalifikovaného prístupu, ktorý od nej verejnosť ako aj všetky dotknuté subjekty oprávnene očakávajú," uviedla v stanovisku Jurgová. Podľa člena Rady STV Bohumíra Bobockého je Jurgovej vyhlásenie o spochybnení Rady STV všeobecné, bez konkrétnych dôvodov. Bobocký sa nedomnieva, že by rada počas začatej voľby generálneho riaditeľa STV urobila nejakú chybu. Otváranie obálok, ktorému sa venovala 26. septembra, bolo podľa neho korektné a transparentné. V tejto súvislosti vníma Jurgovej abdikáciu ako prejav osobnej zodpovednosti za spôsob, akým viedla rokovanie venované otváraniu obálok, pričom za jeho priebeh zodpovedala podľa Bobockého práve Jurgová. Zároveň považuje za neetické, že Jurgová zverejnila bez toho, že by o tom rozhodla rada, meno kandidáta, ktorý bol podľa nej neoprávnene zaradený do voľby. "Záleží nám na tom, aby voľba prebehla riadne a korektne a zatiaľ nevidím dôvod na jej spochybnenie," dodal Bohumír Bobocký. Verejné vypočutie kandidátov, ktorí splnili podmienky účasti vo voľbe generálneho riaditeľa STV, sa začne v sobotu 14. októbra a skončí sa v utorok 17. októbra, vtedy by sa zároveň malo vo voľbe po prvýkrát aj hlasovať.