12. 10. 2016

Prieskum Pew Research Center

Prieskum Pew Research Center

Väčšina Američanov uprednostňuje sledovanie spravodajstva v televízii pred jeho čítaním v printových či online médiách alebo prípadne jeho počúvaním v rozhlase. Vyplýva to z nedávno zverejnených výsledkov prieskumu inštitútu Pew Research Center, o ktorých informovala Európska aliancia tlačových agentúr (EANA).
Podľa prieskumu televízne spravodajstvo uprednostňuje dovedna 46 percent Američanov, zatiaľ čo 35 percent ho radšej sleduje v tlači a len 17 percent preferuje jeho počúvanie v rozhlase. Tieto preferencie sa však veľmi líšia od veku, uvádza ďalej inštitút.
Američania vo veku 50 a viac rokov oveľa skôr uprednostnia pozeranie správ pred akýmkoľvek iným spôsobom jeho sledovania. Pozeranie správ preferuje až 52 percent z ľudí vo veku 50-64 rokov a 58 percent z ľudí vo veku 65 a viac rokov, zatiaľ čo ich čítanie v rovnakých vekových kategóriách uprednostňuje necelých 30 percent.
Medzi Američanmi mladšími ako 50 rokov sa však čítanie a pozeranie správ teší zhruba rovnakej obľúbenosti. Približne štyria z desiatich amerických občanov vo vekových kategóriách 18-29 rokov a 30-49 rokov uprednostňujú čítanie správ a zhruba rovnaká skupina preferuje ich pozeranie.
Mladí dospelí Američania, ktorí preferujú čítanie správ, zároveň uprednostňujú skôr čítanie online než printových médií. Vo vekovej kategórii 18-29 rokov preferuje takýto spôsob asi 81 percent z nich a približne rovnako je to aj medzi 30-49-ročnými.
Čitatelia správ vo veku 50-64 rokov preferujú približne rovnako správy na internete ako v printových médiách (oboje asi 40 percent z nich), zatiaľ čo 65 a viac roční výrazne radšej siahajú po tlači (63 percent).
Inštitút zaznamenal aj to, že mladší Američania (vo vekovej kategórii 18-29 rokov), ktorí radšej správy pozerajú, výrazne viac preferujú ako prostriedok na ich sledovanie monitor počítača pred televíznou obrazovkou.
EANA je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy, ktorej členom je TASR ako jediná slovenská tlačová agentúra. Úlohou aliancie je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.

Copyright © TASR 2016