22. 11. 2016

Na svätého Otomara neuvidíš komára

Na svätého Otomara neuvidíš komára


Jednotka lepšie.
Dvojka rovnako.
Spolu lepšie -13,50 %

Markíza horšie.
TV Doma horšie.
DAJTO lepšie.
Spolu horšie a pod tridsať - 29,10%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.
Spolu horšie- 19,70%

TA 3 horšie.


Jednotka - 11,30% ;
Dvojka - 2,20 % ;
Markíza - 19,40 % ;
TV DOMA - 5,60 % ;
DAJTO- 4,10 %
TV JOJ – 15,20% ;
JOJ PLUS- 2,30%;
WAU - 2,20 %;
TA 3 - 1,90 %