23. 11. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Slovensko malo ako jednu z najvýznamnejších priorít predsedníctva v Rade EÚ v oblasti kultúry revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Svoju časť úlohy sme urobili, naznačil včera minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý predsedal zasadnutiu ministrov kultúry EÚ v Bruseli.
Maďarič po skončení zasadnutia uviedol, že predstavitelia Európskej komisie pochválili SR za dosiahnutý pokrok pri príprave tejto smernice. Už v júli, na začiatku nášho predsedníctva, avizoval, že našou úlohou bude čo najďalej pokročiť v rokovaniach o tejto smernici, ktorú by malo dokončiť až maltské predsedníctvo v EÚ. To dnes na spoločnej tlačovej besede potvrdil aj eurokomisár pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Günther Oettinger a komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.
"Dospeli sme do štádia správy o pokroku, ktorá identifikuje súčasný stav. Splnili sme úlohu," povedal minister. Spresnil, že dosiahnuť spoločný prístup bude pomerne náročné, pretože členské krajiny majú ešte stále odlišné názory v niektorých bodoch smernice.
Rozdielne názory sa týkajú najmä miery regulácie internetových platforiem, kde eurokomisia pri cezhraničnom šírení európskeho audiovizuálneho obsahu chce regulovať nenávistné obsahy a dôraznejšie chrániť maloletých a zároveň zaistiť pluralitu médií, kultúrnu rôznorodosť a práva spotrebiteľov. Debaty, avšak s prekonateľnými prekážkami, sa podľa Maďariča vedú ohľadom podpory európskych diel pri internetových platformách, kde je návrh na 20-percentnú podporu, čo je prijateľné aj v slovenských podmienkach.
"Súboje" sa podľa neho budú zvádzať aj v oblasti reklamy: pri návrhoch na väčšiu koncentráciu reklám do hlavného vysielacieho času. Proti sú niektoré konzervatívnejšie členské štáty, zrejme to však zostane na báze dobrovoľnosti zo strany médií, ako s touto možnosťou naložia a ako časovo budú koncentrovať svoje reklamné balíky.
"Ale predpokladám, že bude priestor na kompromisy a tá smernica bude prijatá," konštatoval Maďarič.
Oettinger aj Navracsics vyjadrili spokojnosť s tým, že slovenskému predsedníctvu sa podarilo dosiahnuť konsenzus pre návrh vyhlásiť rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva.
"Všetky členské štáty túto iniciatívu výrazne podporujú," potvrdil Maďarič. Upozornil na skutočnosť, že zatiaľ ale nebolo dohodnuté financovanie, hoci Európsky parlament navrhuje, aby EÚ na tento účel vytvorila samostatnú rozpočtovú položku. Slovensko na čele EÚ poukazuje na to, že fenomén spoločného kultúrneho dedičstva je dôležitý prvok oživenia a posilnenia povedomia občanov o hodnotách EÚ, najmä v čase, kedy je EÚ konfrontovaná s mnohými politickými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami. Maďarič však chce, aby tento odkaz mal aj nadeurópsky rozmer a hovorilo sa o záchrane kultúrneho dedičstva aj za hranicami Európy, v konfliktných zónach, kde "kultúrne dedičstvo mizne pred očami".
Pokrok dnes ministri kultúry dosiahli aj pri téme európskych hlavných miest kultúry, keď od roku 2020 sa o tento titul budú môcť uchádzať aj mestá z nečlenských krajín ako Island a Nórsko.

Copyright © TASR 2016