22. 11. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes rozhodla o pridelení desiatich z dvanástich voľných rozhlasových frekvencií zaradených do jesenného výberového konania. Rozhodovanie o frekvencii 88,2 MHz Žilina Rada odročila, keďže jediný uchádzač o jej pridelenie, vysielateľ RADIO ONE, s.r.o. zatiaľ Rade nedodal všetky požadované dokumenty. Konanie vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz Trnava Rada zastavila, pretože sa o ňu uchádzali len vysielatelia, ktorým z technických dôvodov nemohla byť pridelená. Podľa stanoviska Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je prideliteľná len spoločnosti GES Slovakia s.r.o., ktorá frekvenciu koordinovala.
GES Slovakia s.r.o. koordinovala aj frekvenciu 91,7 MHz Bratislava – Dúbravka, o ktorú mali záujem dvaja vysielatelia. Rada rozhodla o jej pridelení spoločnosti T.W. Rádio s.r.o., ktorá pre vysielanie svojho Rádia 7 získala tiež frekvencie v Košiciach a Žiline. Ostatní siedmi úspešní uchádzači jesenného výberového konania získali po jednej frekvencii, medzi nimi aj spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o., ktorej Rada zároveň s frekvenciou 103,9 MHz Trnava pridelila aj licenciu na vysielanie nového lokálneho rádia TRNAVA ROKS.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jesenného výberového konania:


Lokalita
Frekvencia [MHz]
Vysielateľ
Bratislava - Dúbravka
91,7
T.W.Rádio s.r.o.
Košice
88,6
T.W.Rádio s.r.o.
Lendak
92,9
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Nitra
93,6
Rádio WOW s.r.o.
Nitra
104,1
C.S.M. group s. r. o.
Poprad
90,3
Best FM Media spol. s r.o.
Poprad
91,7
Marek Petráš
Spišská Nová Ves
101,9
Rozhlas a televízia Slovenska
Trnava
97,6
zastavené konanie
Trnava
103,9
Trnavská produkčná s.r.o.
Žilina
88,2
odročené konanie
Žilina
101,0
T.W.Rádio s.r.o.