24. 11. 2016

ÚV SR: Premiér R. Fico nemení svoj postoj k niektorým novinárom

ÚV SR: 
Premiér R. Fico nemení svoj postoj k niektorým novinárom


Predseda vlády SR trvá na svojom postoji k niektorým novinárom.
V slovenskej mediálnej obci nedošlo napriek mnohým vážnym profesionálnym a etickým zlyhaniam k sebareflexii, čo v poslednom období kritizovala aj samotná Transparency International.