19. 5. 2017

Spoločnosť NEWTON Media získala v súťaži AMEC Awards 2017 dve prestížne ocenenia

Spoločnosť NEWTON Media získala v súťaži AMEC

Awards 2017 dve prestížne ocenenia


Na slávnostnom vyhlásení AMEC Awards 2017, ktoré sa konalo v Bangkoku, si zástupcovia spoločnosti NEWTON Media prevzali zlaté ocenenie za najlepšiu analýzu v kategórii Best Measurement of a Business to Business Campaign a bronzové ocenenie za najlepšiu analýzu v kategórii Best Use of Integrated Communication Measurement/Research. Vďaka mediálnemu auditu pre spoločnosť Tesco tak NEWTON Media obhájila vlaňajšie prvenstvo v kategórii B2B. Získané ocenenie potvrdzuje vysokú úroveň mediálnych analýz spracovaných spoločnosťou NEWTON Media.
Nová analytická služba Mediálny audit je kombináciou obsahovej mediálnej analýzy a prieskumu na strane novinárov. Spoločnostiam umožňuje zistiť, aké sú konkrétne potreby novinárov, lepšie na nich zacieliť komunikačné aktivity a zvýšiť tak ich efektívnosť. Ocenený Mediálny audit bol realizovaný pre spoločnosť Tesco ČR v roku 2016, ktorá ho využila pri nastavovaní svojej komunikačnej stratégie.
„AMEC Awards je pre nás každoročnou príležitosťou porovnať sa na medzinárodnej úrovni s našou konkurenciou. O to viac ma teší získanie dvoch ocenení, ktoré potvrdzujú naše postavenie v oblasti Media Intelligence,“ uviedol počas slávnostného večera CEO NEWTON Media Group Petr Herian.
Cenu za najlepšie mediálne analýzy každoročne udeľuje Medzinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie – AMEC. Viac informácií o AMEC Awards 2017 Winners si môžete pozrieť na stránkach AMEC.

NEWTON Media, a.s

Spoločnosť NEWTON Media je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz v strednej Európe. Od roku 1995 pôsobí na českom trhu, svoje pobočky postupne rozširovala na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť tradičných médií, internetu a sociálnych sietí. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, ktorý siaha až do roku 1996. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahŕňa strategické poradenstvo a návrhy a odporúčania s cieľom pomáhať klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. Je členom medzinárodných asociácií FIBEP a AMEC, ktoré združujú spoločnosti pôsobiace v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti www.newtonmedia.sk.
Medzinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie AMEC Súťaž medzinárodnej organizácie AMEC, ktorá združuje agentúry a odborníkov pôsobiacich v oblasti sledovania a vyhodnocovania mediálnej komunikácie, sa zameriava na objavovanie a oceňovanie výnimočnej práce a úspechov v oblasti mediálneho prieskumu, meraní a analýz. AMEC má v súčasnosti viac než 120 členov v 41 krajinách sveta. Predstavitelia NEWTON Media sú v činnosti tejto organizácie veľmi aktívni.