3. 4. 2006

Law & Order

Law & Order
Viete o tom že :

Všetky právne úkony a zmluvy podpísané štatutárnymi zástupcami STV v období 12.02.2003 do 12.12.2005 sú údajne neplatné a právne irelevantné, pretože ju podpisovali štatutárni zástupcovia neexistujúcej organizačnej zložky zvanej Slovenská televízia ?

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Marcel Para, štatutárny zástupca ,(od: 12.01.2004 do: 12.12.2005),Mgr. Richard Rybníček ,(od: 12.02.2003 do: 12.12.2005)