5. 4. 2006

SLOVAK MOBILE MEDIA NEWS

SLOVAK MOBILE MEDIA NEWS
Spoločnosti Orange a T-Mobile zatiaľ nedostali od Rady pre vysielanie a retransmisiu oficiálne oznámenie, o správnom konaní pre možné neoprávnené prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom siete 3G a k tejto téme sa nebudú zatiaľ vyjadrovať. RVR včera oznámila, že v súvislosti s prevádzkovaním siete 3G začala správne konanie s telekomunikačnými operátormi, ktorí v súčasnosti prevádzkujú siete tretej generácie. Tie umožňujú okrem prenosu hlasu aj videotelefonovanie a prenos televízneho signálu priamo na mobilný telefón. "Podľa nášho názoru podliehajú režimu registrácie retransmisie, pretože ide o prenos vysielaných programov," povedal riaditeľ Kancelárie RVR Andrej Holák. V prípade, ak RVR rozhodne, že tieto spoločnosti konali protiprávne, môže im uložiť pokutu až do výšky 5 miliónov Sk. Spoločnosť T-Mobile neprevádzkuje retransmisiu a svoje služby poskytuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a oprávneniami. V stanovisku to uviedol T-Mobile ako reakciu na to, že Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konania voči spoločnostiam T-Mobile Slovensko, a. s. a Orange Slovensko, a. s. pre možné neoprávnené prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom siete 3G.