2. 4. 2006

Príprava na FINAL COUNTDOWN ?

Príprava na FINAL COUNTDOWN ?
Druhé kolo hlasovania v poradí už 4. voľby generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu čaká vo štvrtok, 6. apríla, Rozhlasovú radu. Po prvom hlasovaní, ktoré bolo 29. marca, do druhé kola hlasovania postúpili štyria z 12 kandidátov na šéfa verejnoprávneho rozhlasu - bývalý šéf licenčnej rady Peter Kováč so ziskom troch hlasov, šéfdramaturg Dvojky STV Ľuboš Machaj so šiestimi hlasmi, bývalá starostka bratislavského Starého Mesta Miloslava Zemková s tromi hlasmi a ekonomická riaditeľka a štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová, ktorá dostala hlasy od troch členov rady. Ostatní kandidáti nedostali ani jeden hlas. V prvom kole teda nik nezískal aspoň 10 z 15 hlasov všetkých členov rady potrebných na zvolenie. Druhé kolo hlasovania, ktoré je od úplného začiatku volieb už 11., začne vo štvrtok o 9:00 v sídle SRo na Mýtnej ulici v Bratislave. Kandidáti opäť predstúpia pred radu a po zodpovedaní otázok nasleduje rozprava rady bez účasti kandidátov a hlasovanie. Kandidát, ktorý získa dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady sa stane generálnym riaditeľom SRo. Ak žiadny z kandidátov nedostane aspoň 10 zo 15 hlasov, hlasovanie sa v ten istý deň po diskusii jedenkrát zopakuje. Do opakovaného hlasovania postúpi ten uchádzač, ktorý získa najmenej štyri hlasy. Ak rada nezvolí šéfa SRo ani v druhom kole voľby, vyhlási do piatich dní novú voľbu. Rozhlas je bez riaditeľa od 7. októbra 2005, keď sa skončilo funkčné obdobie Jaroslava Rezníka a rada riaditeľa volí už siedmy mesiac. Kým ho nezvolí, riadia SRo dvaja štatutárni zástupcovia - ekonomická riaditeľka Hilda Gajdošová a programový riaditeľ Vladimír Puchala. Aktuálny dlh SRo sa k tomuto mesiacu vyšplhal do výšky približne 240 mil. korún a do konca roka by mohol dosiahnuť až pol miliardy korún. Ako v tejto súvislosti uviedol člen Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík, Rozhlasová rada tak dostáva SRo do nestabilnej situácie. Nielen ako člen licenčnej rady, ale aj ako občan by Mistrík bol rád, ak by sa rade riaditeľa zvoliť podarilo. "Nemali by čakať na parlamentné voľby, je najvyšší čas," tvrdí. Predlžovanie súčasného stavu neškodí podľa neho len SRo, ale môže narušiť i stabilitu duálneho systému vysielania v SR. To by mohlo vyvolať kritiku zo strany európskych mediálnych inštitúcií. Rozhlasová rada by nemala zabúdať aj na tento, medzinárodný rozmer voľby generálneho riaditeľa SRo, dodal Mistrík. Všetci štyria kandidáti, ktorí úspešne prešli prvým kolom hlasovania by zhodne chceli ušetriť finančné náklady SRo. Núti ich k tomu situácia, keď rozhlas mal k marcu približne 240 korunový dlh a do konca roka by sa mohol vyšplhať až na pol miliardy korún. Taktiež by chceli urobiť také programové zmeny, ktoré by pritiahli viac poslucháčov vo veku od 25 do 45 rokov. Spoločné majú aj záujem zlepšiť dobré meno SRo. Ich projekty rada už pozná, keďže každý z nich už kandidoval aspoň v jednej z predchádzajúcich volieb. Zhodne presadzujú zmeny z legislatíve - najmä zmenu zákona o koncesionárskych poplatkoch a zákona o SRo. Šetrili by aj prepúšťaním. Hlavné rozdiely sú v tom, či sú alebo nie sú za zachovanie súčasných okruhov SRo. Hilda Gajdošová je za zachovanie piatich okruhov SRo, zahraničné a internetové vysielanie by zlúčila do jedného celku a presunula na internet. Peter Kováč je za radikálne zmeny v rozhlase, ktoré by SRo dostali z dlhov. Preto navrhuje dočasné vypnutie Rádia_FM, jeho program by preniesol na internet a po ozdravení SRo a spustení digitalizácie by rádio vrátil do rozhlasového éteru. Rádio Devín by povýšil na nový celoplošný okruh a presunul naň časť programu Rádia_FM. Ľuboš Machaj za základ svojho projektu považuje vytvorenie troch stabilizovaných, rovnocenných programových okruhov Rádia Slovensko, Rádia Devín a Rádia Regina. Počíta aj s Rádiom _FM a Rádiom Patria, ale technicky by ich prepojil s rádiami Devín (Rádio _FM) a Regina (Rádio Patria). Miloslava Zemková je za zachovanie všetkých okruhov SRo, aj ona by internetové a zahraničné vysielanie spojila do jedného celku na internete.