5. 4. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Najčítanejším slovenským denníkom zostáva aj naďalej Nový čas. Na otázku: „Ktorý z denníkov ste čítali včera?“ odpovedalo 27,8 percenta respondentov, že to bol Nový čas. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu mediálneho správania obyvateľstva SR. Prieskum od 14. do 20. marca uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (OMV SRo) na vzorke 3 399 respondentov vo veku 14 a viac rokov. Podľa prieskumu, medzi mienkotvornými titulmi denníkov vedie Pravda s 15,3 percentami čitateľov pred denníkom Sme-Práca, ktorý čítalo ,,včera“ 12,5 percenta respondentov. Denník Šport číta 8,6 percenta oslovených, východoslovenský regionálny denník Korzár 5,7 percenta, Új Szó 4,6 percenta, Hospodárske noviny 3,8 percenta a Avízo 3,1 percenta čitateľov. Štyria z desiatich oslovených účastníkov prieskumu (39,5 percenta) uviedli, že nečítali „včera“ žiadny titul dennej tlače. Najčítanejším slovenským týždenníkom je Plus 7 dní, ktorý pravidelne - každé alebo takmer každé číslo, číta 26,8 percenta opýtaných. Nový čas pre ženy pravidelne číta 23 percent a Život 18,3 percenta účastníkov výskumu. Časopis Báječná žena má 15,9 percenta priaznivcov, Eurotelevízia 15,1 percenta, Slovenka 14,5 percenta a Markíza 13,4 percenta pravidelných čitateľov. Výskum tiež podľa OMV SRo potvrdil neustále sa zvyšujúci záujem populácie o regionálne a miestne týždenníky, ktoré sú pravidelným zdrojom informácií pre 42,3 percenta respondentov.