3. 4. 2006

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 04. 04. 2006 Sťažnosť č. 711/65-2006 zo dňa 28.03.2006 proti Slovenskému rozhlasu sťažovateľ: fyzická osoba

Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava

SK: 538-LO/D-588/2006 zo dňa 03.03.2006 vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov ÚK: Europen Television – medicus, a.s., Bratislava

Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 31/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./24. 2., 3. a 10.3.2006) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 36/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./10. a 17. 2. 2006) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 400/30-2006 (na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 11.02.2006) Správa o šetrení sťažnosti č.400/30-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ Vysielateľ: MAC TV, spol. s r.o., Bratislava

Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.450/35-2006 (na vysielanie programu Ohnivá búrka zo dňa 11. 2. 2006) Správa o šetrení sťažnosti č.450/35-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 211/12-2006 zo dňa 17.1.2006 (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.1.2006) Správa o šetrení sťažnosti č.211/12-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 293-PgO/O-1727/2005 zo dňa 11.10.2005 Doplnenie: Správa č. 64/05/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: TN - „Nový seriál“, 13.09.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 428-PgO/O-2104/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 07.11.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005 Doplnenie: Správa č. 128/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 01.11.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 378-PgO/O-1970/2005 zo dňa 08.11.2005 Doplnenie: Správa č. 106/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 21.10.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 386-PgO/O-1978/2005 zo dňa 08.11.2005 Doplnenie: Správa č. 112/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 18.10.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné

Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 395-PgO/O-1987/2005 zo dňa 08.11.2005 Doplnenie: Správa č. 122/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 28.10.2005) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné