5. 4. 2006

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Rozhlasová rada ani dnes nezaujala konečné stanovisko k spôsobu vymáhania dlhov na koncesionárskych poplatkoch za Slovenský rozhlas (SRo). Rozhlasová rada rokuje o zmluvnom vzťahu medzi SRo a spoločnosťou BSP LP od začiatku marca. Ekonomická riaditeľka a štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová dnes predložila návrh dodatku zmluvy medzi SRo a BSP LP, ktorý reaguje na legislatívne zmeny, ktoré nastali po prijatí tzv. generálneho pardonu NR SR. Ako po neverejnom rokovaní o dodatku uviedol pre médiá prvý podpredseda Rozhlasovej rady Peter Varga, členovia rady si vyžiadali čas na podrobné oboznámenie sa so zmluvami a návrhom dodatku. Potom ako ich preštudujú, obnovia rokovanie. Varga očakáva, že na termíne pokračovania rokovania o spôsobe vymáhania dlžných koncesií sa dohodnú ešte tento mesiac. Avizoval, že rokovanie by malo pokračovať začiatkom mája. Rozhlasová rada sa tiež dohodla, že vypracovanie právneho posudku k zmluvám a dodatku si prípadne vyžiada až po ich preštudovaní. Podľa Vargu totiž rada nechce plytvať finančnými prostriedkami SRo. Ak by však posudok bol potrebný, požiada oň. Rada si zatiaľ nežiadala informácie o tom, či spoločnosť BSP LP začala dlhy koncesionárov vymáhať súdne. Varga však predpokladá, že túto informáciu dostane rada po vypršaní termínu generálneho pardonu, teda po 22. apríli. Rada pokračuje vo štvrtok vo svojom rokovaní druhým kolom voľby generálneho riaditeľa SRo.