2. 4. 2006

Aj STV bez bariér ?

Aj STV bez bariér ?
Oskar bez bariér 02.04.2006 15:20 - Dvojka 70min."o týždeň iba 60 minút / ozaj , koho vystrihli ?/

Galaprogram Oskar bez bariér - Výročný galaprogram súťaže miest a obcí Slovenska za starostlivosť o sociálne slabých a zdravotne postihnutých spoluobčanov za rok 2005 organizuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo kultúry. Program sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Okrem toho, že akcia bola pravdepodobne nezákonná v neskolaudovanej budove Slovenského národného divadla a programu sa rizikovo zúčastnili aj zdravotne postihnutí, bolo by zaujímavé získať odpoveď, ako Slovenská televízia umiestnila techniku a svojich pracovníkov v neskolaudovanej budove. To je otázka asi na Ing. Jozefa Holečka, ktorý je v STV nezodpovedný za bezpečnosť a ochranu objektov a mal by sa starať aj o bezpečnosť pracovníkov.

Dodatok bezvedomého "Nie je našou povinnosťou pýtať si kolaudačné rozhodnutie od každého objektu, kde nakrúcame. V dobrej viere predpokladáme, že objekt spĺňa zákonom stanovené podmienky na užívanie. Svojím spôsobom bola STV týmto konaním poškodená, ale našťastie, nikomu sa nič nestalo a záznam prebehol bez komplikácii, hoci všade boli tony prachu". Branislav Zahradník

P. S. Ani Martine Schindlerovej nevadilo, že sa pohybuje a spieva v neskolaudovanej budove .