3. 4. 2006

PROTEST

PROTEST

Aby sa predišlo invektívam a inzultáciám, na začiatok uvádzam: . Nikdy som nebol a dokonca ani nikto z mojej najbližšej rodiny nebol v žiadnej politickej strane a práve preto si dovoľujem zaslať nasledovné:

Som zásadne už dlhšiu dobu proti tomu, aby bol pravidelne každý štvrtok vo večerných hodinách po 22 h. poskytovaný taký veľký priestor sústavne jednému občanovi. Demokracia by mala byť predovšetkým o pluralite názorov, t.j. i moderátori rôznych iných názorov a pohľadov na svet by mali mať priestor prezentovať svoje videnie sveta a predstavovať i iné spektrum slovenskej spoločnosti, než je sústavne preferované podľa už dávno prekonanej praxe, tzv. prideľovania trafík. Alebo máte názor, že jedine pán Hríb je predstaviteľom slovenskej inteligencie a jedine on je schopný vyhľadávať v spoločnosti, tzv. predstaviteľov inteligencie a komunikovať s nimi o matematických, vesmírnych, etických, morálnych, politických, športových, cirkevných, atď. problémoch. Ak je tomu tak, treba aby ste to verejne vyhlásili. ..... Žilina