4. 4. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Verejnú diskusiu o vymáhaní koncesionárskych poplatkov dnes otvorilo Združenie občianskej sebaobrany (ZOS), ktoré sa venuje problémom spotrebiteľov. Ako na stretnutí o spôsobe vymáhania nezaplatených koncesií za Slovenský rozhlas (SRo) uviedla PR manažérka ZOS Jana Miklovičová, vzťah koncesionárov s verejnoprávnymi médiami je aj vzťah spotrebiteľský. ZOS vyčíta manažmentu SRo najmä spôsob, akým vymáha dlhy na koncesiách. Tvrdí, že nepresnosti v databáze koncesionárov SRo spôsobili, že výzvu na zaplatenie dlhu dostali aj tí, ktorí rozhlasový prijímač nevlastnia. Eviduje tiež sťažnosti občanov, ktorí tvrdia, že prvú výzvu nedostali a poštou im doručili až druhú výzvu na zaplatenie aj s návrhom na pristúpenie k dohode o novácii. ZOS preto žiada vedenie SRo, aby urýchlene riešil problémy s evidovaním koncesionárov. ZOS zároveň vyzýva vedenie SRo, aby zverejnili text zmluvy medzi SRo a spoločnosťou BSP Lawyer Partners (LP). Tvrdenie, že ide o obchodné tajomstvo, podľa združenia neobstojí. Výnimkou by boli časti, ktoré sa týkajú know-how, na ne by sa obchodné tajomstvo vzťahovať mohlo. Sumu 5 000 korún, o ktorej sa hovorí v návrhu o novácii, združenie považuje za neúmerne vysokú. Zároveň pripomína, že verejnoprávny rozhlas vymáhal nedoplatky aj v minulosti, napríklad v roku 2003 cez firmu Kasolvenzia a bez súčasných problémov. Miklovičová tvrdí, že SRo mohol problém riešiť vlastnými silami, prípadne uzavrieť pracovné dohody. Združenie v tejto súvislosti privítalo tzv. generálny pardon, ktorý vstúpil do platnosti 21. februára. Podľa novely, ktorú predložil do parlamentu Tomáš Galbavý (SDKÚ-DS), sa penále z omeškania platby koncesií dlžníkom odpúšťajú. Musia ale zaplatiť dlžné koncesie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti novely, teda do 22. apríla. Združenie upozorňuje, že tí, čo dlh nezaplatia do tohto termínu, stratia nárok na odpustenie penále, ktoré sú podľa zákona 5 000 Sk pre fyzické osoby a 15 000 Sk pre právnické osoby za každý začatý mesiac. ZOS očakáva, že parlament, ktorý vzíde z júnových volieb, sa bude dôsledne zaoberať zákonmi súvisiacimi s poskytovaním verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízne vysielania. Za nevyhnutné považuje prijať kvalitný zákon, ktorý určí definíciu verejnoprávnej inštitúcie a spôsob jej financovania koncesionármi. Na dnešnej diskusii sa okrem zástupcov ZOS a niekoľkých občanov zúčastnili aj poslanec NR SR T. Galbavý a predseda Rozhlasovej rady Vladimír Talian. Ekonomická riaditeľka a štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová na diskusiu pozvaná bola, pozvanie prijala, no na poslednú chvíľu účasť odvolala.