2. 2. 2016

Kolonáda II klesla

Kolonáda II kleslaNedeľná časť pôvodného seriálu Kolonáda II. trochu klesla a mala trhový podiel 18,6%/ minulý týždeň 19,3%/.Sledovanosť 9,1%