5. 2. 2016

RTVS vyhlasuje ponuky na programový formát o M. R. Štefánikovi-predĺženie

RTVS vyhlasuje ponuky 

na programový formát o M. R. Štefánikovi-predĺženie

Predlžujeme termín na podanie projektu na komplexnú prípravu audiovizuálneho diela o generálovi M.R. Štefánikovi. Svoje námety s potrebnou dokumentáciou môžete posielať do konca marca. Viac informácií :

Ponuky na audiovizuálne dielo o generálovi M.R. Štefánikovi
                (100. výročie úmrtia M. R. Štefánika v roku 2019, vznik ČSR v roku 1918)


Vzhľadom na avizované komplikácie s registráciou projektov prostredníctvom elektronického systému a  na základe viacerých požiadaviek  predkladateľov projektov na  predĺženie termínu z dôvodu potreby dostatočného času na precíznejšiu prípravu a spracovanie projektov, RTVS otvára Ponuku B. na audiovizuálne dielo o generálovi M.R. Štefánikovi (100. výročie úmrtia M. R. Štefánika v roku 2019, vznik ČSR v roku 1918) a predlžuje termín odovzdania námetov na: 31.03.2016.

Všetkým predkladateľom, ktorí svoje projekty už zaregistrovali, ďakujeme a zároveň poskytujeme možnosť svoje projekty v prípade potreby stiahnuť z evidencie a opätovne zaregistrovať v novom stanovenom termíne (15. 03. 2016).

Všetky ostatné podmienky zostávajú nezmenené. Projekty je potrebné registrovať elektronicky prostredníctvom systému CRN prístupom na: http://crn.rtvs.org/   a zároveň zaslať 2 exempláre poštou na adresu RTVS s pripísaným heslom. 

Ponuka A. pôvodne plánovaná v spolupráci s Audiovizuálnym fondom sa presúva pod záštitu iba AVF. Termín a požiadavky pre registráciu projektov budú dodatočne vyhlásené fondom. RTVS sa bude podieľať na jej vyhodnotení, avšak prechádza do pôsobnosti Audiovizuálneho fondu.

Predkladateľom, ktorí svoje projekty zaregistrovali, ďakujeme a zároveň im odporúčame ich opätovne registrovať v rámci plánovanej výzvy AVF.


 

 Ponuka B:
Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje Ponuku na komplexné spracovanie života významnej postavy slovenských dejín - Milana Rastislava Štefánika.

Zadanie:
Programový typ: bez špecifikácie*
Žáner: bez špecifikácie*
____________________
*hrané námety/projekty patria do ponuky A.

Obsahové zameranie:
Osobnosť M. R Štefánika v kontexte slovenských dejín
Kľúčové prvky:
Historický rozmer, portrét, súčasný kontext
Cieľová skupina: laická verejnosť

Technológia: 16:9, 4K
Plánovaný harmonogram:   
·         2016 vývoj
·         2017-2018 produkcia
·         2018 postprodukcia, odovzdanie diela
·         2019 TV vysielanie

Povinné položky projektu:
1.    Meno a adresa predkladateľa
2.    Spôsob spolupráce: koprodukcia, vlastná výroba, objednávková výroba, iné
3.    Programový typ, žáner
4.    Rozšírený námet a explikácia
5.    Aproximatívny rozpočet,  požiadavky na finančné a/alebo vecné plnenie od RTVS (vrátane DPH)
6.    Predbežný plán výroby
7.    Licenčné podmienky
8.    Tvorivý tím
9.    Výrobný štáb

Termín odovzdania námetov: 31. 01. 2016
Termín vyhodnotenia: 31. 03. 2016

REGISTRÁCIA NÁMETOV/PROJEKTOV:

Prostredníctvom elektronického systému Centrálneho registra námetov prístupného na  http://crn.rtvs.org/ a zároveň je potrebné poslať 2 kópie projektu poštou na adresu:

                           
                           Centrálny register námetov
                           Rozhlas a televízia Slovenska
                           Mlynská dolina 28
                           845 45  Bratislava
                           HESLO: M. R. Štefánik ponuka B.

Projekty, ktoré nebudú doručené stanoveným spôsobom, budú z hodnotiaceho procesu vylúčené.