5. 1. 2015

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok

Jasná a tichá novoročná noc

zvestuje nám dobrý rok 

Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie - 14.90 % .

Markíza  zle.
TV Doma horšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie a pod tridsať- 26.90%

JOJ veľmi zle.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.
SENZI lepšie.
Spolu lepšie- 20.00%
TA 3 lepšie. 

Jednotka - 11.40 % ;
Dvojka - 3,50 % ;
Markíza - 19.40 % ;
TV DOMA - 4.20 % ;
DAJTO- 3.30%
TV JOJ – 12.90 % ;
JOJ PLUS- 5.00 % ;
WAU -1.60 %;
SENZI- 0.50 %
TA 3 - 2.00 %