7. 1. 2015

Reakcia predsedu BBSK k údajným podnetom M. Beblavého

Reakcia predsedu BBSK 
k údajným podnetom M. Beblavého

Dňa 7. 1. 2015 mala podať osoba s menom Miroslav Beblavý listiny – podnet č. 1 a podnet č. 2 zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len "Zastupiteľstvo") podnet podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) v spojení s čl. 9 ods. 1 písm. c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len "Ústavný zákon"), ktoré sa majú týkať predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu. K dnešnému dňu však Úrad BBSK tieto listiny neeviduje, a preto podávame stanovisko len k medializovaným informáciám:
Predseda BBSK Marian Kotleba bol pripravený okamžite – 7. 1. 2015 v živom vysielaní televízie TA3 v Téme dňa o 19.50 hod. vystúpiť v priamej diskusii s poslancom NR SR p. Miroslavom Beblavým (strana SIEŤ). Miroslav Beblavý sa však priamej diskusii s predsedom BBSK Marianom Kotlebom vyhol.
Keďže nastal stav, že Miroslav Beblavý ako osoba, ktorá mala podať podnety, ale odmietla sa k nim verejne vyjadriť v priamej diskusnej relácii s predsedom BBSK Marianom Kotlebom v televízii TA3, tak predseda BBSK Marian Kotleba konštatuje, že hneď ako Miroslav Beblavý (strana SIEŤ) naberie odvahu v živom vysielaní s predsedom BBSK Marianom Kotlebom diskutovať, tak predseda BBSK Marian Kotleba sa k veci relevantne vyjadrí naživo a verejne. Tým bude zaručená objektivita a neskreslenosť vyjadrenia predsedu BBSK Mariana Kotlebu v príslušnej veci.