9. 1. 2015

Reakcia SSN k udalostiam vo Francúzsku

Reakcia SSN k udalostiam vo
Francúzsku

My, predstavitelia slobody slova a tlače v demokratickej Európe, odsudzujeme teroristický útok na redakciu parížskeho týždenníka Charlie Hebdo. S hlbokým zármutkom vnímame tragickú bilanciu tohto ohavného činu, ktorý zasiahol celý slobodný svet. V myšlienkach stojíme pri rodinách zabitých a zranených novinárov ako aj ďalších osôb, ktorých sa tento akt násilia a zbabelosti dotkol.
Odmietame, aby bola sloboda prejavu pošliapaná zvrhlým správaním jednotlivcov skrývajúcich sa za vlastný výklad náboženstva, prezentujúcich sa pri presadzovaní týchto názorov terorom a smrťou.
Veríme, že fanatizmus osôb neschopných prijať iný názor, nedokáže zlomiť túžbu ľudí a národov po slobodnom svete bez náboženských či rasových predsudkov.

Slovenský syndikát novinárov