8. 1. 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS

RTVS vyrobí živý signál z podujatia Zimnej  Univerziády v Osrblí v termíne 24.1.-1.2.2015 pre Alter Rights & Marketing” d.o.o., Serbia za odplatu vy výške 115 000.-€ (bez DPH).