16. 5. 2016

Podnikové médium roka

Podnikové médium roka

Jednotlivé subjekty si mohli zmerať „sily“ v kvalite svojich médií na 13. ročníku súťaže Podnikové médium roka. V tomto roku bola prekvapením úroveň, ale aj počet prihlásených printových médií.
Z celkovo 288 prihlásených postúpilo do rozhodovania o najvyššie ceny až 150 prác. 58 veľkých podnikov, štátnych subjektov, mimovládnych organizácií malo možnosť v súťaži overiť si kvalitu svojej práce. Najväčší záujem bol o kategóriu externej komunikácie. „V tomto roku sme zaznamenali výrazné napredovanie printových médií aj napriek tomu, že v mainstreame stále sledujeme ich všeobecný pokles. Prekvapením, ba priam až šokom boli pre nás noviny malej obce a regionálnej organizácie. Nemuseli by sa zaň hanbiť žiadne vydavateľstvá.“ povedala členka poroty Mgr. Monika Kozelová z Klubu podnikových médií.

Prvé miesto za podnikový magazín si odniesla spoločnosť Alpha medical (magazín inVitro) a Tatra Banka (magazín Private banking Times). Najväčším prekvapením poroty bola vysoká úroveň neziskových, príspevkových a rozpočtových organizácií. Niektoré printové média svojou kvalitou, obsahom, grafikou či spracovaním presiahli aj celoslovenské komerčné médiá. Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región Liptov – si odniesla 1. miesto za časopis Tatry magazín. V tejto kategórii porota udelila dve prvé miesta, a tak malá obec Slovenská Ľupča, s o niečo viac ako 3 200 obyvateľmi, bola na stupienku víťazov so svojím magazínom Ľupčianske zvesti.

Súťaž nie je už dominantná len pre veľké výrobné podniky s vyššími rozpočtami na komunikáciu, ale sebavedomie nabrali už aj malé podniky, mimovládne organizácie, obce. „Súťaž považujem za dôležitú aj z pohľadu konfrontácie diel. Zástupcovia prihlásených spoločností majú možnosť porovnávať svoje práce s ostatnými, vymieňať si skúsenosti.“ Dodala M. Kozelová. Na vyhlasovaní výsledkov majú súťažiaci možnosť nazerať do prác ostatných a hovoriť o spoločných úskaliach, výzvach a aj úspechoch.

Porota rozhodovala v zložení: Tamara Valková, predsedníčka poroty, Slovak Bussines Agency; Naďa Lazarová, Úrad vlády SR; Adriana Hosťovecká, Digi TV; Monika Sčevovichová, Oz. Pomoc človeku, bývalá investigatívna novinárka; Monika Kozelová, občianska aktivistka a blogerka. Celkovo posudzovali práce v 13 kategóriách a bolo udelených 9 špeciálnych ocenení. Výsledky boli vyhlásené v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 13. mája 2016.

PMR 2015 – výsledková listinaPODNIKOVÉ NOVINY
1. Výtlk - Národná diaľničná spoločnosť
2. Oceľ východu - U.S. Steel Košice
Heineken Novinky - Heineken Slovensko
3. Novinky písané ceruzkou - Západoslovenská energetika

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
1. Generali svet - Generali Poisťovňa
2. LABINFO - Medirex Servis
3. Linka E - Stredoslovenská energetika
Tatrabankár - Tatra banka a.s.

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA
1. inVitro - Alpha medical
Private banking Times - Tatra banka
2. Syninfo - Syngenta Slovakia
3. Správca vášho domova - Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina

ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
1. TATRY MAGAZÍN - Región Liptov – Oblastná organizácia cestovného ruchu
Ľupčianske zvesti - Slovenská Ľupča
2. Radničné noviny - Mesto Banská Bystrica
3. Novinky z radnice - Mesto Trnava

PODNIKOVÁ BROŽÚRA
1. Podnikateľský plán - Národná diaľničná spoločnosť
2. Plodinový katalóg - Syngenta Slovakia
3. Tento katalóg produktov - Tento a.s.
Dvojjazyčná prezentačná publikácia- Finančná správa

VÝROČNÉ SPRÁVY
1. Výročná správa Slovenskej pošty- Slovenská pošta
2. Výročná správa 2015 - DATALAN
Výročná správa SLOVNAFT - SLOVNAFT
3. Výročná správa Chemkostav - Chemkostav

WEBOVÉ STRÁNKY A INTRANET
1. www.inba.sk - Hlavné mesto SR Bratislava
2. www.usske.sk - U.S. Steel Košice
3. e-Shop v intranete - SLOVNAFT
https://cerstvost.lidl.sk/ - Lidl Slovenská republika

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA
1. Film o Slovnafte - SLOVNAFT
2. Animované procesy pre zamestnancov a zákazníkov - Západoslovenská energetika
3. Diaľničná patrola - Národná diaľničná spoločnosť

PODNIKOVÝ KALENDÁR
1. Kreatívny kalendár Antalis 2016 - Antalis
2. Kalendár Falck - Falck SK
3. Kia kalendár - Kia Motors Slovakia

VOĽNÉ FORMY
1. Medvedík Falck - Falck SK
2. Compliance komiks - SLOVNAFT
3. Pojmy z elektroenergetiky - Východoslovenská distribučná

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY
1. Profil Slovnaft - SLOVNAFT, a.s.
2. Profil ŽSK - Žilinský samosprávny kraj
3. Fun Page - Finančná správa

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN
1. Newsletter - Žilinský samosprávny kraj
2. IdeaHub - Axa Services
3. Kuchyňa Lídla - Lidl Slovenská republika

VIRÁL
1. neudelené
2. Audiorozprávky a pesničky- Lidl Slovenská republika
3. neudelené


ŠPECIÁLNE CENY:
Grand Prix 2015 Podnikové médium roka
Podnikateľský plán
Národná diaľničná spoločnosť

Cena Slovak Business Agency pre najperspektívnejšie médium malých a stredných podnikateľov
Kompava Info
Kompava s. r. o.

Cena hlavného mesta Bratislava pre ojedinelé médium miest a obcí
Newsletter
Žilinský samosprávny kraj

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Medvedík Falck
Falck SR a.s.

Detská cena Žirafa za pomoc deťom v núdzi
Domov na mame

Najúspešnejšia spoločnosť v oblasti podnikových médií za rok 2015
Slovnaft a.s.

Cena TASR za najlepšiu obsahovú stránku
inVitro
Alpha medical, s.r.o.

Cena Klubu podnikových médií za najlepšiu grafickú stránku
AUDI Magazín Slovakia
AUDI Slovakia

Cena kúpeľov Brusno za invenčné postupy pri tvorbe
internetové médiá
Lidl Slovenská republika

Cena predsedu poroty
TATRY MAGAZÍN
Región Liptov – Oblastná organizácia cestovného ruchu

Špeciálna cena poroty
Novinky písané ceruzkou
Západoslovenská energetika

Špeciálna cena za šírenie dobrého mena Slovenska prostredníctvom podnikových médií
Slovakia Incoming
Facebookový profil