18. 5. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) prijala v roku 2015 celkovo 940 sťažností, ktoré sa týkali obsahu televízneho a rozhlasového vysielania. O viac ako polovicu z nich, presne 556 sťažností, sa postaral jeden sťažovateľ. Vyplýva to zo Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2015, o ktorej v úvode druhého rokovacieho dňa štvrtej schôdze parlamentu diskutujú poslanci.
      Počet sťažností v porovnaní s rokom 2014 (339 sťažností) narástol takmer trojnásobne. Ako konštatuje správa, tento fakt je skreslený práve mimoriadnou aktivitou jedného sťažovateľa, ktorý svojich 556 sťažností doručil v priebehu prvého polroka 2015. "V priemere ich prichádzalo 20 týždenne a vo väčšine prípadov smerovali voči vysielaniu spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA," konštatuje správa.
      Z celkového počtu vybavených sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania bolo 42 sťažností opodstatnených, 206 neopodstatnených a 92 sťažností bolo v časti posúdených ako opodstatnené a v časti ako neopodstatnené. Dôvodom bolo, že sťažovatelia namietali v podaniach viacero porušení ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. Správa takisto uvádza, že pri 237 sťažnostiach musela RVR skonštatovať nespreskúmateľnosť, a to vzhľadom na fakt, že nemala možnosť preskúmať obsah vysielania, keďže podnet prišiel až po 45-dňovej lehote, počas ktorej je vysielateľ povinný archivovať záznam vysielania. Nepreskúmateľnými sa stalo aj 245 sťažností najčastejšieho sťažovateľa. Preverenie jeho podnetov totiž presahovalo kapacitné možnosti kancelárie RVR.
      K 31. decembru 2015 nebolo vybavených 118 sťažností, ktoré buď boli naďalej v štádiu prešetrovania, alebo boli doručené až v závere roka a RVR sa nimi začala zaoberať v roku 2016. Sankcie, ktoré pri preukázaných porušeniach zákona o vysielaní a retransmisii RVR uložila, sa najčastejšie týkali porušenia ustanovení o vysielaní reklamy a sponzoringu v televíznom vysielaní. Celkovo za porušenia týchto ustanovení udelila pokuty vo výške 145.638 eur.
      Správa uvádza tiež neopodstatnené prípady sťažností na porušenie zákona, či v prípade umiestnenia reklamy, alebo ochrany ľudskej dôstojnosti a práv maloletých. Spomína napríklad sťažnosť na skrytú propagáciu filmu 50 odtieňov sivej vo vysielaní rádia EURÓPA 2 či sťažnosť na údajné zosmiešňovanie ruského prezidenta Vladimíra Putina v rannom vysielaní rádia Expres.
      V televíznom vysielaní sa napríklad RVR zaoberala sťažnosťou, ktorá upozorňovala na možné znevažovanie ázijskej menšiny v relácii Nikto nie je dokonalý RTVS, ale aj na to, že v rannom programe televízie Markíza sa malo v rozpore s ochranou ľudskej dôstojnosti a maloletých objaviť nevhodné slovo "dodžubať". "Inkriminované slovo však nebolo v rámci monitoringu programu zaznamenané," konštatuje správa. Ďalší z neopodstatnených podnetov sa týkal relácie televízie JOJ Moja mama varí lepšie ako tvoja, kde podľa sťažovateľa mal byť 15-ročný súťažiaci vystavený psychickému utrpeniu a stresovaniu zo strany otca.
      Správa približuje činnosť RVR ako správneho a regulatívneho orgánu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Správa približuje základné charakteristiky jednotlivých programových služieb, zmeny i rozhodnutia v prípade licenčných konaní či registrácií retransmisie, a tiež priebeh monitoringu vysielania, vrátane sankčných konaní v prípade porušenia zákona o vysielaní a retransmisii.
      Na programe rokovacieho dňa je aj Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2015. Následne prídu na rad opozičné návrhy zákonov.

Copyright © TASR 2016