21. 12. 2016

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2016

Osobnosť slovenskej fotografie a
Václav Macek
 Fotograf roka 2016

Laureátmi tohtoročných fotografických ocenení sú Václav Macek (1952) a Dušan Kochol (1983). Obaja si ceny prevzali na dnešnom tradičnom slávnostnom vyhodnotení v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave.
"Václav Macek sa stal osobnosťou najmä za vydanie poslednej časti Dejín európskej fotografie 20. storočia. Mladý fotograf Dušan Kochol porotu presvedčil viacerými aktivitami," uviedla pre TASR predsedníčka poroty Judita Csáderová. Ďalšie hodnotiace členky v tajnom hlasovaní boli Bohunka Koklesová, Monika Mikušová a Zuzana Lapitková.
V ich zdôvodnení sa uvádza, že udeliť titul Osobnosť slovenskej fotografie udelili teoretikovi a historikovi fotografie, riaditeľovi medzinárodného festivalu Mesiac fotografie Václavovi Macekovi za zavŕšenie desaťročného knižného projektu Dejín európskej fotografie – publikácie, ktorá je svojím obsahom a formou výnimočná aj v medzinárodnom kontexte. Okrem laureáta boli na túto cenu nominovaní fotografi a organizátori kultúrneho diania František Tomík a Rudolf Sikora.
"Toto ocenenie si vážim, lebo je od kolegov, aj že je to so zavŕšením dejín fotografie. V nich je Slovensko a ďalšie malé krajiny zastúpené ako rovnocenní partneri vedľa Nemecka, Francúzska a iných veľmoci v tejto oblasti," povedal Macek. Zároveň vo videoprojekcii zdôvodnil prečo, a od ktorých slovenských autorov vybral obmedzený počet 15 fotografií do uvedenej knihy.
Titul Fotograf roka 2016 porota udelila Dušanovi Kocholovi, fotografovi a zakladateľovi Off festivalu, ktorému sa v krátkom čase podarilo vďaka originálnym konceptuálnym projektom etablovať na slovenskej i medzinárodnej scéne. V súčasnosti vďaka individuálnym a skupinovým výstavám v popredných inštitúciách stáva sa medzinárodne rešpektovanou osobnosťou. Do tejto kategórie boli ešte nominovaní fotografi Zuzana Kmeťová a Juraj Mravec.
"Ocenením bola moja tvorba oficiálne uznaná. Teraz si nemyslím, že som niekto, ale som na správnej ceste," po prevzatí ceny konštatoval Kochol a prítomným premietol ukážky zo svojej doterajšej tvorby.
Okrem SEDF sú vyhlasovateľmi ceny Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, občianske združenia FOTOFO a Off festival.

Copyright © TASR 2016