22. 12. 2016

VYJADRENIE: ÚS SR: Tlačová rada Slovenskej republiky rozhodla, že denník SME porušil Etický kódex novinára

VYJADRENIE: ÚS SR:
Tlačová rada Slovenskej republiky rozhodla, že denník SME porušil Etický kódex novinára
Dňa 13. októbra 2016 podala predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sťažnosť pre porušenie čl. II bodu 1 a 2 a čl. III bodu 6 Etického kódexu novinára denníkom SME vydávaným spoločnosťou Petit Press, a. s.
      Sťažnosť v predmetnej veci smerovala proti článkom denníka SME s nadpismi „Sudcovia nekonali, nič sa im nestalo“, resp. „Kauzu Cervanová brzdila aj šéfka Ústavného súdu“, resp. „Za prieťahy v kauze Cervanová mohla aj šéfka Ústavného súdu“. Tlačová rada Slovenskej republiky ako výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky na svojom zasadnutí 12. decembra 2016 sťažnosť predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky prerokovávala.
      Výsledkom zasadnutia Tlačovej rady Slovenskej republiky v predmetnej sťažnosti bolo Rozhodnutie 16/2016:
      „Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Sudcovia nekonali, nič sa im nestalo“ s pokračovaním pod názvom „Kauzu Cervanová brzdila aj šéfka Ústavného súdu“ v denníku SME, dňa 18. júla 2016, na titulnej strane a strane 4 porušil denník SME čl. II. bod 1, 2 a čl. 3 bod. 6 Etického kódexu novinára. Tlačová rada vyslovuje nad konaním denníka SME znepokojenie. Vyzýva vydavateľa odporcu, aby uverejnil toto
rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní svojho periodika po doručení tohto rozhodnutia.“