19. 12. 2016

Reakcia MZVaEZ SR na klamlivú a zavádzajúcu webovú iniciatívu Transparency International Slovensko

Reakcia MZVaEZ SR
 
na klamlivú a zavádzajúcu webovú iniciatívu Transparency International Slovensko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyjadruje svoje rozhorčenie nad najnovšou internetovou kampaňou, ktorú proti nemu spustila Transparency International Slovensko (TIS).

Ide o neseriózny a nezodpovedný krok, ktorý je v príkrom rozpore so zásadami slušnosti, ako aj s hodnotami právneho štátu, ku ktorým sa hlási samotná TIS. Navyše prichádza v čase, keď tvrdenia o údajnom predražení niektorých predsedníckych podujatí už z iniciatívy MZVaEZ SR preverujú najvyššie kompetentné kontrolné orgány štátu.

TIS na webstránke „Odpovedzte Zuzane“ uvádza klamlivé, zavádzajúce a manipulatívne tvrdenia, na základe ktorých vyzýva občanov, aby zahlcovali mailové schránky predstaviteľov MZVaEZ SR predpísaným textom, obsahujúcim ničím nepodložené konštrukcie a obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov.

Tu je niekoľko príkladov:

- Webová stránka obsahuje vyslovene nehanebné klamstvo, že minister M. Lajčák „Zuzanu osočuje“, čo ale nikdy neurobil. Pri všetkých verejných príležitostiach sa o nej osobne vyjadril s rešpektom a pozitívne, na čo boli predstavitelia TIS aj priamo upozornení.

- Webová stránka cielene a manipulatívne zavádza, keď prelinkovala svoje tvrdenie o sľuboch MZVaEZ SR v súvislosti s rozpočtom SK PRES na dávno neaktuálny novinový článok z apríla, kde minister indikoval možný rozpočet predsedníctva, avšak ešte pred tým, ako jeho výslednú podobu schválila vláda a bola s ním – bez akejkoľvek kritiky či spochybňovania – oboznámená parlamentná opozícia a verejnosť. Mimochodom, aj schválený rozpočet 70 miliónov eur je najnižší spomedzi krajín V4 a vo výslednej bilancii sa ešte ušetrí zhruba 11 miliónov, čo TIS vie, ale cielene zamlčiava.

- Ďalším zavádzaním je prelinkovanie údajnej reakcie MZVaEZ SR na tvrdenia Z. Hlávkovej na záznam rozhlasového rozhovoru ministra v komerčnom rádiu, kde minister dostal iba zopár minút na odpovede na malý okruh sugestívnych a tendenčných otázok, ale chýba link na substantívnu tlačovú konferenciu, kde minister podrobne odpovedal na široké spektrum otázok k predmetnej téme. TIS o tejto tlačovej konferencii vie, lebo ju sama sledovala.

- TIS v jednom tvrdení implikuje údajné porušenie zákonov zo strany MZVaEZ SR a údajnú nezákonnosť pri narábaní s verejnými zdrojmi. Okrem vlastných dohadov však nepredkladá žiadny dôkaz o porušení akéhokoľvek zákona. Navyše, o zákonnosti postupov a prípadnom porušení zákona rozhodujú v právnom štáte orgány na to určené, a nie pobočka nadnárodnej mimovládnej organizácie.
Celkovo TIS na účelovej webstránke manipulatívne zatajuje argumenty a stanoviská, ktoré jej MZVaEZ SR sprístupnilo v rámci svojho iniciatívneho vysvetľovania a porovnávania rozdielnych právnych výkladov, ktoré na oboch stranách existujú pri niektorých aspektoch zákonných povinností. (Právne stanovisko MZVaEZ SR k právnym otázkam Transparency International Slovensko nájdete tu: http://bit.ly/2hhzShy).