5. 4. 2017

Pedagogická fakulta UK v Bratislave reaguje na blog Jána Benčíka pod názvom: Budúca pani učiteľka, Hitlerov Mein Kampf a Protokoly sionských mudrcov

Pedagogická fakulta UK v Bratislave reaguje

 na blog Jána Benčíka pod názvom: Budúca pani učiteľka, Hitlerov Mein Kampf a Protokoly sionských mudrcov

Vedenie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave s hlbokým znepokojením prijalo informácie o konaní študentky fakulty, ktorá svojimi vyjadreniami zverejnenými v blogoch a na sociálnych sieťach poškodila dobré meno fakulty a univerzity, ako aj dobré meno študentov a zamestnancov fakulty. Odsudzujeme akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie, intolerancie a antisemitizmu. Pretože jej vyjadrenia vrhajú zlé svetlo na našich študentov i pedagógov, i na učiteľskú profesiu vo všeobecnosti, budeme všetkými dostupnými prostriedkami chrániť ich meno a postavenie. Vedenie fakulty chápe úlohy a status učiteľskej profesie aj v rovine poslania, ktorého cieľom je kultivovanie a humanizácia človeka. Preto sa jednoznačne dištancujeme od vyjadrení študentky a budeme konať v súlade s predpismi fakulty a univerzity a následne vyvodíme relevantné dôsledky.