7. 4. 2017

Vyhlásenie RTVS k voľbe generálneho riaditeľa RTVS

Vyhlásenie RTVS k voľbe 
 
generálneho riaditeľa RTVS

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá dnes zverejnil výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V záujme vytvorenia rovnosti šancí pre všetkých kandidátov sa manažment RTVS rozhodol pripraviť komplexné materiály zo všetkých oblastí a činností RTVS. Poskytne ich všetkým kandidátom na post generálneho riaditeľa RTVS. Manažment o tomto kroku pred niekoľkými mesiacmi rozhodol historicky prvýkrát preto, aby mali kandidáti rovnaký prístup k rozhodujúcim informáciám, ale aj stratégiám, ktoré RTVS vo svojej činnosti realizuje alebo sú súčasťou dlhodobých plánov. Veríme, že tieto podklady umožnia prípravu profesionálnych a hodnotných projektov riadenia a rozvoja RTVS.