15. 11. 2018

Financovanie Audiovizuálneho fondu na rok 2019 nie je ohrozené

Financovanie Audiovizuálneho fondu


 na rok 2019 nie je ohrozené

Ministerstvo kultúry (MK) SR odmieta medializované tvrdenia o krátení rozpočtu pre Audiovizuálny fond na budúci rok. Financovanie filmových projektov nie je ohrozené. Ministerstvo kultúry (MK) SR kategoricky odmieta medializované informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde a politizujú podporu audiovizuálneho priemyslu.
Práve naopak, za posledné obdobie bolo z iniciatívy MK SR vytvorených niekoľko účinných mechanizmov pre podporu Audiovizuálneho fondu (AVF) a jeho nástrojov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Okrem iného, už začiatkom novembra prišlo MK SR s návrhom na zvýšenie miery podpory audiovizuálneho priemyslu formou dotácie zo súčasných 20 % na 30 %. Predbežná informácia o začiatku legislatívneho procesu bola zverejnená 5. novembra 2018. Nie je teda pravdou, že MK SR akýmkoľvek spôsobom redukuje rozpočet pre AVF.
MK SR rešpektuje záväzok k AVF vo vzťahu k príspevku štátu na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý mu vyplýva zo zákona o Audiovizuálnom fonde. Rezort je tak pripravený v roku 2019 plniť tento záväzok s tým, že Ministerstvo financií SR je v zmysle rokovaní o štátnom rozpočte pripravené vykonať všetky potrebné kroky pre dostatočné zdrojové krytie financovania predmetného príspevku.
MK SR už rokuje s AVF o zmluve na budúci rok s tým, že okrem garantovaných 6 miliónov eur na podporu audiovizuálnej kultúry, bude zmluvne upravený aj príspevok na podporu audiovizuálneho priemyslu v plnej výške nahlásenej fondom ku koncu augusta tohto roku (cca. 4,7 mil. eur). Splatnosť tohto príspevku by mala byť nastavená na štyri štvrťročné splátky podľa reálnych potrieb AVF. Uvedeným postupom MK SR zachováva princíp garancie zdrojového krytia rozpočtu AVF tak v rozsahu podpory audiovizuálnej kultúry, ako aj v rozsahu podpory audiovizuálneho priemyslu. Podpora projektov z AVF by tak nemala byť v roku 2019 nijakým spôsobom ohrozená.