11. 11. 2018

RTVS NEWS

RTVS NEWSZabezpečiť vysielanie RTVS pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako to už dlhé roky žiadajú, je veľmi problematické, aj keď ochota na slovenskej strane určite je. Pre TASR to v Budapešti uviedol v sobotu predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSSZ) Ján Varšo v reakcii na kritiku, ktorá zaznela na podujatí osláv 70. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku.
"Každý deň povedzme svojmu dieťaťu alebo svojmu vnukovi či vnučke niekoľko slov po slovensky, zaspievajme mu uspávanku, keď už nemáme tú slovenskú televíziu, o ktorú už niekoľko desaťročí bojujeme. Nemáme sa možnosť stretnúť so slovenským slovom v televízii, iba vďaka 'Našej domovine' (pozn. TASR: národnostné vysielanie maďarskej verejnoprávnej televízie), ale iná možnosť nie je," povedala v prejave predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková.
Varšo uviedol, že ÚSSZ a RTVS v tomto smere vyvíjajú určité úsilie, určité aktivity, ale faktom je, že aj súčasné televízne vysielanie ako také podlieha globalizačným faktorom a informačným technológiám, a čím ďalej, tým horšie sa dostáva na trh verejnoprávna televízia iných štátov.
"Nechcem to rozoberať, ani sa sťažovať, ale sú to otázky jednak platieb za signály prenosové, ale potom hlavne pokiaľ ide o programy vysielacie, tak to je otázka autorských práv. Sám som mal zopár rokovaní v RTVS v Bratislave s generálnym riaditeľom o týchto otázkach, a situácia je veľmi komplikovaná. Diplomaticky povedané legálnymi spôsobmi je to problematické dosiahnuť, aj napriek ochote a úsiliu každého, asi by to išlo za veľké peniaze. Nelegálne spôsoby nie sú dovolené," zdôraznil predseda ÚSSZ.
Varšo v súvislosti s výročím ocenil, že ZSM zohráva ako mimovládna organizácia mimoriadnu úlohu, a to nielen doplnkovú vo vzťahu k tým oficiálnym štátnym orgánom, na čele ktorých je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM).
Pripomenul, že Slovenská republika v rámci svoje štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom podporuje národné povedomie, kultúrnu identitu v štyroch oblastiach: vzdelávanie, duchovná svetská kultúra, vydavateľská činnosť a takisto médiá.
"Keď si zoberiete, že ZSM bol pri zakladaní Ľudových novín svojho času po druhej svetovej vojne, noviny od roku 1948 fungujú. Zriadilo sa bábkové divadlo, tanečné súbory na centrálnej a potom aj na lokálnej úrovni, vlastne toto pretrváva dodnes. Základná úloha, ktorú zohráva ZSM, je ale podpora slovenského jazyka na školách, a najmä v rámci škôl v prírode, ktoré sa organizujú za pomoci a podpory SR pre žiakov, ktorí sú prihlásení na výučbu slovenského jazyka na Slovensku v Hronci pri Brezne. Takisto sú to aj aktivity ZSM v oblasti folklórnych súborov Slovákov v Maďarsku," uzavrel predseda ÚSSZ.


Copyright ©TASR 2018