13. 11. 2018

Mediálny výbor odsúhlasil návrh 

kandidátov pre voľbu členov RVR

Celkovo osem kandidátov sa uchádza o posty členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Splnenie podmienok pre kandidatúru v prípade všetkých uchádzačov skonštatovali členovia výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá na utorňajšom zasadnutí.
Trom súčasným členom RVR sa v blízkej dobe skončí ich funkčné obdobie. K 15. decembru 2018 sa končí mandát Marte Danielovej, ktorá je v súčasnosti i predsedníčkou RVR. Súčasný podpredseda Rady Ľubomír Kmec má funkčné obdobie do 26. januára 2019, rovnako tak ako člen RVR Vladimír Holan.
Danielovú opätovne navrhujú do Rady, jej nomináciu predložilo občianske združenie (OZ) Royal plavecký klub z Bratislavy. Tibor Bastrnák, predseda klubu poslancov NR SR za Most-Híd, navrhuje odbornú asistentku na Filozofickej fakulte (FiF) UK v Bratislave Anikó Dušíkovú, poslankyňa OĽaNO a podpredsedníčka mediálneho výboru parlamentu Natália Milanová navrhla zvoliť vysokoškolského pedagóga Pavla Izraela. Mediálny inštitút v Bratislave navrhuje do RVR konzultanta stratégie Petra Alakšu, Združenie slovanskej vzájomnosti - Košicko zasa dôchodcu Jána Dianišku. Kandidátom OZ SOS Banská Bystrica je konateľ spoločnosti Dominik Kianička, živnostníka Petra Kubicu navrhol za člena RVR Inštitút sociálnych hodnôt, OZ z Kysuckého Nového Mesta. Martin Píry, odborný asistent na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica je kandidátom OZ Európska občianska rada zo Žiliny.
Mediálny výbor poslancom parlamentu odporúča zvoliť troch členov na šesťročné obdobie s tým, že kandidátovi s najvyšším počtom hlasov sa začne funkčné obdobie 16. 12. 2018, ďalším dvom zvoleným členom 27. 1. 2019. V prípade, že nebude zvolený v prvom kole potrebný počet troch členov z navrhovaných kandidátov, členovia výboru odporúčajú, aby do opakovanej voľby postúpili kandidáti s najvyšším počtom hlasom, ktorí neboli zvolení a tvoria minimálne dvojnásobok potrebného počtu členov RVR, ktorých je potrebné zvoliť.
Rozhodnutie majú v rukách poslanci, ktorých čaká novembrovo-decembrová schôdza parlamentu, začína sa 27. novembra.

Copyright © TASR 2018