13. 11. 2018

Prix Ex Aequo

Prix Ex Aequo
Pôda Slovenského rozhlasu bude od 13. do 16. novembra patriť rozhlasovým hrám pre deti a mládež. Na 12. ročníku medzinárodného festivalu Prix Ex Aequo predstaví súťažné tituly 17 krajín.
Prix Ex Aequo je súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti a mládež, ktorá reflektuje situáciu v tejto oblasti dramatickej tvorby. RTVS ju organizuje v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). Festival je v súčasnosti jediným medzinárodným podujatím svojho druhu.
„Jedna z najkrajších dlhoročných tradícií Slovenského rozhlasu je, že sa systémovo a intenzívne venuje detskej tvorbe. Robí tak pre to, lebo si je vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti voči najmladšej generácii, a aj preto vyrába po celý čas svojej existencie mimoriadne veľké množstvo kvalitných rozprávok, hier a relácií pre deti a mládež. Logickým vyvrcholením tejto systémovej snahy je prezentácia týchto diel na medzinárodnej úrovni, ktorou je festival Prix Ex Aequo. Výmenu skúseností, tvorivých postupov a inšpirovanie sa najkvalitnejšími programami jednotlivými rozhlasovými stanicami považujeme za najlepšiu cestu, z ktorej budú mať najväčší osoh hlavne naši detskí poslucháči," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.
Na podujatí sa predstavia zahraniční hostia z Bulharska, Chorvátska, Kuby, Českej republiky, Číny, Fínska, Nemecka, Maďarska, Indonézie, Talianska, Litvy, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Švédska a Ukrajiny.
„Prix Ex Aequo vnímame ako dočasné kráľovstvo príbehu na rozhlasovej pôde. Koncipujeme ho tak, aby účastníkom, a v konečnom dôsledku prostredníctvom jeho odrazu v našej ďalšej tvorbe aj mladému poslucháčovi, priniesol čo najviac podnetov. Ako tvorcovia aj organizátori s radosťou vítame všetkých, ktorí erudovaným slovom prispievajú k reflexii našej rozhlasovej práce v špecifickej oblasti tvorby pre deti a mládež," poznamenala vedúca Odboru vlastnej tvorby SRo Zuzana Belková.
V dvoch kategóriách odznie dvadsaťšesť súťažných príspevkov. Porotcami v kategórii rozprávkovej hry sú Stephanie Jamnicki (Chorvátsko), Ján Uličiansky (Slovensko) a Mihaela Liliana Scheffer (Taliansko). Porotcami v kategórii rozhlasovej hry pre mládež sú Solila Valkama (Fínsko), Péter Mészaros (Maďarsko) a Štefan Timko (Slovensko). Zvláštnu cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárnej predlohy udelí Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Záverečný ceremoniál, na ktorom sa za účasti generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a riaditeľa Rozhlasovej sekcie Európskej vysielacej únie Grahama Dixona vyhlásia výsledky, sa uskutoční v piatok 16. novembra o 19:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu.