12. 11. 2018

TASR NEWS

TASR NEWS

Tlačová agentúra Slovenskej republiky uviedla webovú aplikáciu, ktorá ponúka fotografie pamätníkov prvej svetovej vojny na Slovensku. Aplikácia umožňuje vyhľadávanie pamätníkov, ich lokalizáciu na mape podľa súradníc, ale i vyhľadávanie padlých podľa databáz.
"Aplikácia je výsledkom projektu TASR, v rámci ktorého fotografujeme všetky pamätníky prvej svetovej vojny na Slovensku. Tlačová agentúra prináša najnovšie správy, ale sme aj archívom udalostí a spravodajskou históriou Slovenska. Máme silné zastúpenie v regiónoch a chceme prinášať celistvý obraz krajiny, ku ktorej patria aj pietne miesta. Sté výročie ukončenia vojny je dôležitý aktualizačný moment," povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.
Podľa dostupných zdrojov je na území Slovenska 3000 pamätníkov, ktoré sa nachádzajú na cintorínoch, v centrách miest a obcí, prípadne na iných pietnych miestach. Ľudia ich stavali na pamiatku tragických udalostí a obetí, ktoré pochádzali z bezprostredného okolia.
Autorom väčšiny záberov je fotograf Zdenko Dzurjanin, ktorý už podobný projekt realizoval, keď sa mu podarilo odfotografovať všetky kostoly na Slovensku. Ďalšie fotoreportáže pamätníkov pridali fotoreportéri TASR.
"Som nesmierne rád, že mi agentúra umožnila spolupracovať na tomto projekte. Jeho výsledkom bude ucelená fotografická databáza pietnych miest, ktoré pripomínajú dôležitú časť histórie Slovenska. Verím, že prinesie viac informácií aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svojich predkov a hľadajú miesta, kde ako vojaci či civilisti zahynuli v prvej svetovej vojne," konštatoval Dzurjanin.
Mapa obsahuje jednoduchý systém, ktorý umožní užívateľovi vyhľadať pamätník podľa obce alebo mesta, kde sa nachádza. Po označení v zozname sa zobrazí fotografia, s popisom objektu a presná lokalizácia pamätníka v rátane GPS súradníc. V prípade, že pamätník má aj zoznam obetí, databáza ponúkne aj možnosť vyhľadávania podľa mena a priezviska.
Mapa a rovnako aj vyhľadávacie databázy sú verejne prístupné na internete. Záujemcovia nájdu prístup na webových stránkach www.tasr.sk, www.teraz.sk a www.vtedy.sk a webovej adrese www.pamatniky-tasr.sk.

Copyright © TASR 2018