4. 2. 2015

RADA RTVS NEWS

RADA RTVS NEWS

Poslancom Národnej rady SR sa dnes v tajnej voľbe podarilo zvoliť troch nových členov Rady RTVS. Za oblasť rozhlasového vysielania boli zvolení Ľubomír Guman (90 hlasov, navrhla ho Liga za duševné zdravie) a Ildikó Nagy (109 hlasov, Nadácia otvorenej spoločnosti) a za oblasť práva David Soukeník (83 hlasov, Paneurópska vysoká škola, n. o.).
Na tri miesta v Rade RTVS kandidovalo sedem uchádzačov. V termíne sa síce prihlásilo osem ľudí, Borisa Boda však Výbor NR SR pre kultúru a médiá do pléna neposunul, lebo nesplnil viacero podmienok.
Voľba nových členov sa uskutočnila z dôvodu, že 10. februára 2015 skončí funkčné obdobie Vladimírovi Slovákovi a Ildikó Nagy (oblasť rozhlasového vysielania) a Michalovi Jesenkovi (oblasť práva).

Copyright © TASR 2015